Brønnøy kommune Distriktsmusikerne - Kulturskolen i Brønnøy

Doi Doi

Doi Doi består av tre distriktsmusikere på Sør-Helgeland, som alle er ansatt i Kulturskolen i Brønnøy. Det er en rytmisk gruppe og musikken spenner fra Vreeswijk-låter og egne komposisjoner til truede taktarter fra Øst-Europa.